Årsmøte 2023

Her finner du sakspapirene til årsmøtet i Naturvernforbundet i Oslo Øst.

En gruppe med mennesker som ser ut i naturen med lederen, Truls GulowsenFartein Rudjord

Årsmøtet holdes 28. februar kl 17.30 på Kafe Asylet på Grønland i Oslo.

Saksliste

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2022
  4. Regnskap 2022
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2023
  7. Budsjett 2023
  8. Valg

Sakspapir for saken «Valg» presenteres på møtet.

Spørsmål?

Ta kontakt med lokallagsleder Torgeir Vestre på 417 58 650 eller send e-post til osloost@naturvernforbundet.no om du har spørsmål.

Sakspapirer