Årsmøte 2024

Her finner du sakspapirene til årsmøtet i Naturvernforbundet i Oslo Øst.

Fartein Rudjord

Årsmøtet holdes 12. februar kl 17.30 på Deichman Bjørvika i møterommet Nøkkelvann.

Saksliste

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2024
  7. Budsjett 2024
  8. Valg

Alle saker til behandling på årsmøte må komme inn i forkant av møtet. Forslag sendes på e-post til osloost@naturvernforbundet.no

Har du flere spørsmål? Send en epost til osloost@natuvernforbundet.no, eller ring 41 31 49 82.

Sakspapirer

Sakspapir for saken «Valg» presenteres på møtet.