Årsmøte i NOA

Møtet finner sted i Mariboesgate 8, 5.etg. den 13.03.18 kl. 18.00

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2018, tirsdag 13. mars kl. 18.00.

Årsmøtet finner sted i Miljøhuset, Mariboesgate 8, 5 etg. Oslo. (lokalene til Norges Naturvernforbund).

Årsmøtet er NOAs høyeste organ, og alle medlemmer som har betalt kontingent for 2018 har møte- og stemmerett.

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

2. Valg av møteleder, referent og underskriver av protokollen

3. Årsberetning for 2017

4. Årsregnskap for 2017

5. Arbeidsprogram for 2018

6. Budsjett for 2018

7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, 7 delegater til Naturvernforbundets Landsmøte, revisor og NOAs valgkomité

Sakspapirer: