Årsmøte og klimaforedrag

Hvordan blir været i Nittedal i framtida? Hvorfor har det vært så kaldt i vinter? Kom og hør klimaforsker Ketil Tunheim fra Meteorologisk institutt den 5. mars i Lillesalen, Flammen i Nittedal.

småfugler, vinternaturvernforbundet i Nittedal

Før foredraget er det årsmøte for medlemmer. Klimaforedraget kl 19.00 er åpent for alle.

Dagsorden, årsmøtet kl 18.00:

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
  • Godkjenning av årsmelding, se pdf nedenfor.
  • Godkjenning av regnskap og budsjett, se pdf nedenfor.
  • Aktivitetsplan
  • Valg
  • Eventuelt og innmeldte saker

Kort pause før klimaforedrag kl 19.00