Årsmøtet 2021 holdes digitalt 3. mars

Pga. korona blir møtet holdt ved nettmøte onsdag 3. mars kl 1900. Alle medlemmer med registrert e-post adresse får innkalling, årsmelding og lenke til møtet. Medlemmer som ikke har meldt inn e-post adresse kan sende den til asker@noa.no