Artsobservasjoner Nedre Ekornrud

Follo sopp-og nyttevekstforenings kartleggingsprosjekt i 2023 ble lagt til Nedre Ekornrud.
Dette er et verdifullt skogområde som ikke er kartlagt tidligere

Kartleggingsgruppa har gjennomført til sammen 9 turer til området. Til nå har de registrert 115 sopparter, 189 arter av karplanter og 36 mosearter.

Det ble funnet flere nye rødlistearter og mange signalarter som indikerer verdifull skog.