Bærums spesielle naturansvar – debattinnlegg i Budstikka

Politikerne snakker stadig om et bærekraftig samfunn, men stadig vekst er ikke forenlig med det.

Høyres Morten Skauge og Elisabeth H. Gjølme hevder at vekst er nødvendig for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Politikerne snakker stadig om et bærekraftig samfunn, men stadig vekst er ikke forenlig med det, skriver Finn Otto Kvillum – syremedlem i Naturvernforbundet i Bærum. Les hele debattinnlegget her.