Bekymring ang kvikkleire, Sundhagen i Fet

I lys av leirskredet i Gjerdrum sendte vi en bekymringsmelding til kommunen om et område ved Fetsund. Etter flere purringer, klaget vi til Statsforvalteren.

Det er foretatt tallrike geotekniske undersøkelser i løpet av de siste fem årene. Alle peker på stor forekomst av kvikkleire og at det er nødvendig med omfattende sikringstiltak og bedring av «områdestabiliteten». Disse undersøkelsene er gjort i forbindelse med utbygging i området: Nytt bygg på Østersund Ungdomsskole med gymsal og svømmehall, bygging av Fet Arena og barnehage, utvidelse av Riddersand barneskole.

Etter flere purringer uten respons, klaget vi til Statsforvalteren som ba kommunen svare.  I oppslag i Romerikes Blad beklager nå kommunen at de ikke har svart og sier de vil sende et svar med det første.