Bekymring ang kvikkleire, Sundhagen i Fet

I lys av hendelsene i Gjerdrum i romjula vil vi i Naturvernforbundet i Lillestrøm rette oppmerksomheten mot et område i tidligere Fet kommune

Det er foretatt tallrike geotekniske undersøkelser i løpet av de siste fem årene. Alle peker på stor forekomst av kvikkleire og at det er nødvendig med omfattende sikringstiltak og bedring av «områdestabiliteten». Disse undersøkelsene er gjort i forbindelse med utbygging i området: Nytt bygg på Østersund Ungdomsskole med gymsal og svømmehall, bygging av Fet Arena og barnehage, utvidelse av Riddersand barneskole.