Bevar Bredtvetskogen. Stopp utbygging av Bredtvet fengsel

Regjeringen ønsker å legge Norges største fengsel til store deler av Bredtvetskogen. Naturvernforbundet er sterkt imot og protesterer på disse planene.

Bredtvet har unik bjørkeskog med variert dyreliv, og skogen brukes flittig av folk i alle aldersgrupper. Vi trenger natur i byen. I en rekke byggesaker er grøntområdene I Groruddalen under press. Siden Groruddalen er et av Norges tettest befolkede områder har denne lille villmarken spesielt stor verdi. Naturvernforbundet har tidligere laget et eget naturkart for Bredtvet. I oktober 2020 skrev vi en uttalelse om saken som gikk til justisministeren og justiskomiteen samt alle stortingsrepresentantene fra Oslo.

Vi har også bidratt i utarbeidelsen av et opprop som pr 21. februar hadde nærmere 1000 underskrifter. Ønsker du å være med i kampen om å bevare skogen, signer oppropet!

Er du på Facebook – lik facebooksiden «Bevar Bredtvetskogen» (2) Bevar Bredtvetskogen | Facebook og meld deg inn i facebookgruppa «Gruppe for å bevare Bredtvetskogen!».

Lenker:
– Naturkart for Bredtvet Naturkart-Bredtvet-web (1) (1).pdf (naturvernforbundet.no)
– Åpent brev til justisministeren i Akers avis Groruddalen 14.10.2020 Facebook
– Flere innlegg på lokallagets facebookside om Bredtvetsaken Naturvernforbundet i Groruddalen | Facebook
– Opprop annonsert i Akers avis Facebook
– Lenke til opprop Bevar Bredtvetskogen! – Opprop.net