Bevar eventyrskogen i Grefsenkleiva – nei til gigantutbygging!

Oslo skisenter planlegger en gigantisk utbygging av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. Det lokale skianlegget, som ligger innenfor markagrensa, er et viktig tilbud til lokalbefolkningen vinterstid når snøforholdene tillater det. Men Grefsenkleiva består av mer enn et lokalt alpinanlegg og benyttes av turfolk, skoleklasser og barnehager hele året.

Området har en fantastisk godt bevart verneverdig gammelskog som gir flotte turopplevelser. Kulturminnet «Haralds bolig», som ble restaurert for få år siden, er blitt en viktig attraksjon som ligger godt gjemt i en unik eventyrskog i Oslomarka. Deler av denne eventyrskogen foreslås i reguleringsplanen å måtte vike for etablering av ny stolheistrasè. Naturvernforbundet i Groruddalen jobber sammen NOA, Lillomarkas Venner, Bjerke Storvel og flere for å hindre gigantutbyggingen. Vi foreslår at en oppgradering av alpinanlegget med nye heiser skjer innen for de rammene som alpinanlegget har i dag.

Sakset fra Lillomarkas Venners nettside: Det er laget en gjennomgang av utkastet til reguleringsplan for Grefsenkleiva og Trollvannskleiva slik det ser ut i forslaget datert 10.08.2020. Det er Magne Lindholm, mangeårig Årvollbeboer og aktiv markabruker, som har laget gjennomgangen. Det er skrevet ut fra en kritisk holdning til utbyggingsplanene som utløste reguleringsprosessen. Se Magne Lindholms nettside her og Lillomarkas Venners omtale av saken her.

Reguleringsplanen åpner for storstilt utbygging av Oslo Skisenter. Her er saken kort oppsummert:

  • Arealet avsatt til skianlegg blir fordoblet.
  • 137 mål skog kan bli hogget.
  • Store terrenginngrep med tilkjøring av 20 000 billass fremmed masse.
  • Naturverdier med regional betydning blir rasert.
  • Planforslaget favoriserer Oslo Skisenter på bekostning av andre brukergrupper.
  • Utbyggingen er i strid med byrådserklæringen, kommuneplanen og miljøstrategien i Oslo kommune.
  • Utredningene og konsekvensanalysene er mangelfulle. Datagrunnlaget stammer i stor grad fra Oslo Skisenter.
  • Planforslaget gir i realiteten en privat utbygger en blankofullmakt til storstilt utbygging i et verneverdig skogsområde midt i et av Oslos viktigste friluftsområder, innenfor markagrensa, på Oslo kommunes grunn.
  • Klimaendringene fører til at redusert antall åpningsdager blir enda færre framover. Det gjør det meningsløst å gjennomføre en utbygging som raserer skog, ødelegger naturstier og griper inn i kulturminner.

Vedlegg/lenker:

Oslo kommune Plan, bygg og eiendom Saksinnsyn Grefsenkollen og Trollvann Saksinnsyn – Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune 

Innspill fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus til reguleringssaken med vedlegg Saksinnsyn – Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune 

24.05.2019 Nordre Akers Budstikke Naturvernforbundet med eget forslag til alpinplanen (nab.no)

08.09.2020 Nordre Aker Budstikke Innlegg av Gjermund Andersen, leder Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Utvidelsen i Grefsenkleiva og Trollvann: «Her kan vi for en gangs skyld få i både pose og sekk!» (nab.no)

14.10.2020 Akers avis Groruddalen Innlegg av Einar Ekern, lokallagsleder MDG Bjerke Refleksjoner: Skrot utbyggingen av Grefsenkleiva! (groruddalen.no)

20.11.2020 Nordre Aker Budstikke  Innlegg av Magne Lindholm, Årvoll «Hvor ble det av alle innspillene til reguleringsplanen i Grefsenkleiva og Trollvann?» (nab.no)

20.11.2020 Akers avis Groruddalen Groruddalsdebatt: Lederen i skikretsen synger ut – mer om Grefsenkleiva… (groruddalen.no)

26.11.2020 Dagsavisen Byråden om Grefsen-konflikten: – Nå må folk roe seg ned – Oslo (dagsavisen.no)

Lenke til innlegg om Grefsenkleiva på lokallagets facebookside (1) Naturvernforbundet i Groruddalen | Facebook

Lenke til Lillomarkas Venners omtale av saken Reguleringsplan for Grefsen- og Trollvannskleiva, mer stoff… | Lillomarkas venner

Lenke til Magne Lindholms hjemmeside Reguleringsplanen for Grefsenkleiva og Trollvannskleiva Versjon 2 (lindholm.no)