Bikuber på Ekornrud

På enga ved Ekornrud er det plassert ut et stort antall bikuber. Dette er problematisk både for villbiene og for den utrydningstruede liten bloddråpesvermer som ble oppdaget der i fjor.

Naturvernforbundet i Nordre Follo mener ikke at man skal slutte med birøkt, men plassering av bigårder må gjøres etter nøye vurdering. Tambiene må ikke ikke fortrenger ville insekter og viktig, og sågar utrydningstruet, lokal insektfauna.

De ville insektbestandene står overfor mange trusler, og mange av artene er utrydningstruet. Det siste de trenger er hard konkurranse fra store mengder tambier. 

http://forskning.no/naturressursforvaltning-insekter/villbiene-taper-kampen-om-blomstene/415516

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QyvOwx/husdyrene-honningbiene-er-ikke-som-ville-bier

I tillegg er bikubene på Nedre Ekornrud plassert nøyaktig der den utrydningstruete liten bloddråpesvermer (VU) ble oppdaget i fjor. Rett i  forkant av bikubene vokser et sparsomt antall rødkapp. Denne er en viktig næringsplante for bloddråpesvermeren. Det var på disse plantene at bloddråpesvermeren ble observert i fjor.

Liten bloddråpesvermer er ikke en veldig god flyver, og holder seg nok temmelig lokalt akkurat der.

Naturvernforbundet i Nordre Follo mener derfor det er uforsvarlig å ha stående et stort antall bikuber på dette stedet. Dette både fordi tambiene utkonkurrerer de ville insektene generelt, men også fordi dette er leveområdet til den utrydningstruete liten bloddråpesvermer.

Bikubene og tråkket som de genererer er også ødeleggende for floraen på det solrike sørvendte berget der de står.

Kommunen er grunneier av enga, og vi har derfor henstilt til kommunen om å inndra tillatelsen til utplassering av bikuber der, og gjøre de nødvendige grep for at disse blir flyttet.