Biologisk mangfold

Vi vil vise deg noe av den store variasjonen som finnes selv på dette lille området. I Norge finnes det så mye som 60 000 ulike dyre- og plantearter. Allikevel er dette bare en  liten del av alle de artene som finnes i verden.

Forskerne blir stadig mer overbevist om at en av de største truslene mot naturen i dag er menneskers utbygging. Det forsvinner et lite stykke Norge hver dag!

Arter forsvinner ikke alltid med en gang selv om man ødelegger store deler av leveområdet. Men etterhvert dør arter ut. Det er farlig å være få. Når det er få individer igjen av en art skal det bare en tilfeldighet til for at de dør ut. Det er også viktig at de områdene som er igjen er sammenhengende. Slik kan vi sikre at dyr og planter av samme art holder kontakten med hverandre og formere seg.

Men hva kan så du gjøre? Hvorfor forteller vi dette til deg? Fordi du betyr noe! Fordi hver og en av oss har et ansvar for hvordan det går med naturen vår. Vi ønsker å dele naturgleden med deg fsordi: Det vi er glad i – det har vi lyst til å verne om!

Oppdatert 2011.03.16.