Boliger på Brennatunet i Sørkedalen

Løvenskiold Eiendom skal bygge 10 nye hus (opp mot 300 kvm hver) i tilknytning til Brennatunet i Sørkedalen. Utbyggingen skjer innenfor markagrensen. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) mener dette er et klart brudd med Markalovens § 7 som ikke gir kommunen dispensasjon for boligutbygging. NOA har klaget saken inn for Statsforvalteren, men har fått avslag. Saken er også sendt til og behandles av Sivilombudmannen og Klima- og miljødepartementet og er ikke avsluttet. Endelig svar fra Sivilombudsmannen forventes på nyåret 2022. Byggingen er satt i gang på tross av NOAs innvendinger.

Les mer om saken her: https://naturvernforbundet.no/noa/nyheter/pressemelding-fra-naturvernforbundet-i-oslo-og-akershus-23-november-2021-article42481-2147.html