Brev til Bærum kommune angående forslag til detaljplan for ski- og skiskytingsanlegg ved Franskleiv/Vestmarka

NiB er medunderskriver av brevene sendt av Lars Holo.

Det første brevet kan lastes ned her i PDF-format.

Det andre brevet inneholder kommenterer og tilleggsopplysninger til Multiconsults epost av 12. august 2014 om skyttevollens høyde og sikkerhetsproblemene. Dette kan lastes ned her i PDF-format.

Oppdatert 2014.10.04.