Brev til Bærum kommune om oppgradering av kommunens turveier til gang- og sykkelveier

Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum har sendt et felles brev til Bærum kommune. Brevet kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.11.12.