Budstikka: La naturen vinne i Vallerveien 146

Vallerveien 146 er ikke en hvilken som helst eiendom, for her er det kalkgranskog og kalkedelløvskog. Begge er rødlistede og truede naturtyper, kalkedelløvskog er vurdert som sterk truet, skriver Finn Otto Kvillum, styremedlem i Naturvernforbundet i Bærum.

Bilde av Vallerveien 146

Les hele innlegget her.