Budstikka: Bærum må restaurere mer

Kommunestyret i Bærum er i ferd med å vedta en handlingsplan for naturmangfold, der restaurering er et av flere tema, skriver Kari Balke Øiseth i dette innlegget.

SolbergbekkenMorten Bergan

Restaurering bidrar til større naturmangfold. Restaurering er også viktig blant annet for karbonbinding, som når vi restaurerer grøftet myr, for flomkontroll, som når vi åpner bekker, og for pollinering, som når insektene får bedre levevilkår.

Naturvernforbundet mener at Bærum må trappe opp innsatsen på feltet. Vårt bidrag nå er et foredrag av en av Norges mest erfarne forskere innen restaurering av natur, som vi håper vil være til inspirasjon.

Tirsdag 5. mars kommer Astrid Brekke Skrindo fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Bekkestua bibliotek for snakke om naturrestaurering. Foredraget begynner kl. 19.30 og er åpent for alle.

Les hele debattinnlegget her