Budstikka: Når vakthunden svikter

Vi i Naturvernforbundet vil fortsette å markere vår misnøye med nedbyggingen på Godthaab og være en lokal vakthund som ikke svikter naturen i Bærum.

debattinnlegg om Godthaab

Helseinstitusjonen Godthaab har fremmet en reguleringsplan som medfører nedbygging av et lite område med den rødlistede naturtypen kalkedelløvskog. Planen støttes av flere politiske partier i Bærum kommune, men Statsforvalteren har lagt inn innsigelse til planen.

Det var derfor med stor overraskelse at vi nylig kunne lese at Statsforvalter i et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet anbefaler at departementet ikke skal ta deres egen innsigelse til følge!

Les hele innlegget her