Bukken og havresekken i Follsjå

Naturvernforbundet ber om at skogeierforeningene som driver hugst i området mister sin miljøsertifisering

1. juni publiserte Aftenposten en lengre sak om husgtene i Follsjå, Telemark.

BioFokus og Naturvernforbundet har lenge jobbet for å få stanset hugster i området etter flere funn av gamle og turede arter, samt historisk unik skog. Like vel har det blitt hugget i en av de eldste og mest artsrike skogene i området. 

Skogsjefen i Norskog sier de har fulgt alle regler. 

Naturvernforbundet krever lisensfjerning. 

Les hele saken her!