Bydelenes klima- og miljøplaner

Alle Groruddalens bydeler har nå utarbeidet klima- og miljøplaner. Naturvernforbundets lokallag ønsker å følge opp disse og invitere bydelene til et åpent møte. Hva er status – og hvordan jobbes det med gjennomføringen? Hvordan blir innbyggerne involvert?

Det er gledelig at alle Groruddalens bydeler har fått sine klima- og miljøplaner. I Grorud bydel har lokallaget tatt initiativ til å jobbe sammen med Byutviklings- og miljøkomiteen om rullering av planen, og deltar nå i en arbeidsgruppe, se egen artikkel om dette

Bydel Grorud gjennomførte mandag 9. mars 2020 en idedugnad, der grøntområder var ett av mange temaer. En av kommentarene i etterkant var at dette gikk for fort og at det trengs å jobbe mye mer i dybden enn det en slik møteform legger opp til. Det skal gjennomføres et nytt åpent møte før den endelige planen skal ferdigstilles og vedtas i juni.

Naturvernforbundet i Groruddalen har i sitt forslag til aktivitetsplan for 2020 bestemt at vi skal følge opp planene, sammenligne styrker og påpeke eventuelle mangler, og invitere representanter for alle de fire bydelene våre til et åpent møte der de legger fram sine planer og resultater og kan få innspill fra organisasjonsliv og enkeltpersoner. Vi vil spesielt vektlegge hvordan befolkningen aktivt kan trekkes med i videre planarbeid og gjennomføringen av planene. Vi ønsker å bruke bydelenes utvalgsmøter til dialog og samhandling. Derfor har vi samlet lenker til alle bydelenes klima- og miljøplaner, bydelenes møtekalender og andre relevante planer og dokumenter nedenfor.

Med dette håper vi det vil være lettere for styret, medlemmer og folk flest å finne fram og sette seg inn i planarbeidet. Vi må dessverre konstatere at Oslo kommunes nettsider ikke er lette å finne fram i, noe lokale politikere har vært enige med oss i.

Alna bydel:
Miljø- og klimaplan bydel Alna
Budsjett, dokumenter og planer bydel Alna
Politiske møter i bydel Alna

Bjerke bydel:
Miljø- og klimaplan bydel Bjerke
Budsjett, dokumenter og planer bydel Bjerke 
Politiske møter i bydel Bjerke

Grorud bydel:
Miljø- og klimaplan bydel Grorud (opprinnelig plan)
Miljø- og klimaplan bydel Grorud (sak 08/20 – rullering)
Budsjett, dokumenter og planer bydel Grorud
Politiske møter i bydel Grorud

Stovner bydel:
Miljø- og klimaplan bydel Stovner
Budsjett, dokumenter og planer bydel Stovner
Politiske møter i bydel Stovner