Bytrær: verdi – viktighet – vern

Velkommen til aktuelt foredrag og debatt om trærs verdi for bymennesket og byens landskap, tirsdag 24.mai kl.19 -21 i Grensen 9B (Naturvernforbundets lokaler innerst i gården). Sentrale Oslo-politikere og fagpersoner på trær i by deltar i panelet.

Fortetting er en klar trussel mot trær og vegetasjon i byer. Lovverket kan tolkes på flere vis, og trærne står svakt i alt for mange sammenhenger. Økonomiske interesser veier ofte tyngst i møtet med den verdi trærne representerer som leverandører av gratis økosystemtjenester og trivsel for bymennesket.