Debattinnlegg i Budstikka om naturmangfoldet.

Det har den siste tiden vært en debatt i Budstikka om hvordan vi best tar vare på naturmangfoldet. Les

her.