Demningene ved Ryggevanna kan bli stående

Vi har jobbet sammen med mange friluftsorganisasjoner for å bevare dammene ved Ryggevanna sør iRomeriksåsene.

NVE har gitt tillatelse til riving av mange demninger i kommunen etter at dammene ikke lenger er reservevannkilder. Riving kan ha både positive og negative konsekvenser for naturverdiene, men for Ryggevanna vil det være snakk om en senking av vannstanden på rundt 5 meter, noe vi mener vil være svært uheldig for fiske, friluftsliv og naturmiljø i lang tid framover. Ryggevanna ligger i Nittedal (og litt i Gjerdrum) kommune, rett på vestsiden av kommunegrensa og brukes nok mer av folk fra Lillestrøm kommune enn Nittedal. Vi har jobbet sammen med mange frilufts-organisasjoner for å bevare dammene. Saken er ikke endelig avklart, men det er lovende signaler om et kommunalt spleiselag for å beholde dammene.