Deponiplaner truer rik edelløvskog

Jølsen næringspark har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for et planlagt deponi. Men planen er basert på grove saksbehandlingsfeil.

I 2016 var det oppstart av konsekvenstredning (KU) for utvidelse av deponi ved Jølsen helt opp til grensa mot Skedsmo kommune. Selve KUen var til høring i 2018, og i september 2019 ble reguleringsplanen vedtatt i Fet kommune, som noe av det siste kommunen gjorde før kommunesammenslåingen. Men Fet kommune varslet aldri naboer og berørte parter på skedsmosiden selv om det er de som vil bli berørt av anlegget. Vi mener dette er et lovbrudd fra Fet kommunes side. I tillegg er KUens rapport om naturmangfold svært mangelfull og misvisende.