Deponisaken opp på nytt

Planene om deponi ved Jølsen/Asak har nå blitt fremmet på nytt. I tillegg har utbygger påklaget opphevingsvedtaket i Lillestrøm kommune.

Naturvernforbundet i Lillestrøm har jobbet sammen med Leirsund Velforening, naboer, BirdLife Oslo og Akershus og Nordre Øyeren Fuglestasjon for å stoppe Jølsen Næringsparks ønske om å etablere deponi i Asakmarka.  Tidligere i år opphevet kommunen et planvedtak fra Fet kommune pga saksbehandlingsfeil, hvilket betød at Jølsen måtte fremme planforslag på nytt. Det har de nå gjort og vi har frem til 18. desember å komme med våre motforestillinger. I tillegg har næringsparken påklaget opphevingsvedtaket, og vi har sendt kommentar til denne klagen (se dokument til høyre).

Deponiet er planlagt helt inntil 5-kilometerløypa (se kart under) og vil medføre både støy- og støvforurensing av områdene rundt i 30-40 år, i tillegg til å ødelegge den visuelle naturopplevelsen for skigåere og andre markabrukere for alltid. I Jølsens søknad er bruken av marka kraftig underkommunisert og jobben blir nå å gjøre våre folkevalgte oppmerksomme på dette. Vi håper derfor vi greier å mobilisere et minst like sterkt engasjement som i forrige runde!