Detaljregulering for Rud videregående skole – planID2016024, merknader fra Bærum Elveforum, støttet av NiB

Bærum Elveforum har skrevet en høringsuttalelse om denne saken. Høringsuttalelsen støttes av Naturvernforbundet i Bærum, og den kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.11.12.