Dugnad i Grønlia onsdag 5/6

Vi samles for å fjerne edelgran i området ved Syverstadbråten (Holmen)

Tid: onsdag 05.06.2013 fra kl 1800

Sted: Lysløypa ved Syverstadbråten (nærmest E18)

Det er et mindre område med svært mye edelgran i størrelse fra små planter til trær på 2-3 meter. Vi ønsker i første omgang å  fjerne større busker  slik at det siden er mulig å finne de små plantene.

Det er behov for grensakser og grensager, vi vil stille med motorsag, og det vil bli en del arbeid med å rydde bort det vi hugger ned.

Vi tar også en kikk på hva som har kommet opp på enga ved Syverstadbråten.

Ta med kaffe og noe å bite i.

Alle velkomne!