En gledens dag for naturvernet

Klima- og miljødepartementet starter formell utredning av Østmarka nasjonalpark!

I dag offentliggjorde klima- og miljøminister Ola Elvestuen at det skal startes utredning av en nasjonalpark i Østmarka. Utredningsarbeidet skal ledes av Fylkesmannen i Oslo og Viken, og vil involvere alle berørte kommuner og andre parter. Utredningen skal bringe klarhet i omfanget av et mulig vern, om det skal benyttes flere ulike verneformer og bestemmelser for det nye verneområdet. Statsråden var klar på at vernet ikke skulle legge hindringer for friluftsbruken av området, og at dette skulle bli et utstillingsvindu for bynære verneområder.

– Dette er en gledens dag for naturvernet i Oslo og Akershus, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA. For meg kommer denne dagen på nivå med lanseringen av Markaloven i 2008 og vernet av Spålen-Katnosa og Oppkuven-Smeddalen i 1995. – Den opprinnelige vernetanken for Marka (fra 1942), var at den måtte vernes som «naturpark» – nå er vi ett hakk nærmere den visjonen for en viktig del av Marka.

Takke den som takkes bør

Det var våre venner i Østmarkas Venner som først målbar idéen om en nasjonalpark og som inviterte med seg oss i NOA og andre foreninger. Takken for dagens beslutning må derfor både gå til Østmarkas Venner for initiativet og nitid oppfølging, og til ministeren, Ola Elvestuen, for å ha sikret seg støtte til planoppstart i Regjeringen. Alle som har jobbet med naturvern en stund, vet at den interne motstanden i en regjering kan være vel så barsk som ekstern motstand. Men nå er vi i gang – takk for det!