En ny bok om Tanumplatået

Vakker og innholdsrik bok om Tanumplatået

Denne boka er ikke en debattbok, men en dokumentasjonsbok. Grunneiere, velene, historikere, arkeologer og biologer har gått sammen om å presentere områdets mange verdier. Målet er å gi en hyllest til dette verdifulle kulturlandskapet. Forordet er skrevet av Bærums ordfører. Boka er gjennomillustrert av naturfotograf Svein Holo.

Tanumplatået er et vakkert, gammelt kulturlandskap i vestre Bærum. Det ligger på en hylle i landskapet, hevet over travelheten, trafikken og støyen nedenfor. Her oppe finner vi spor etter menneskenes virksomhet gjennom tre og et halvt tusen år – fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder. Dette er bygdas åpne historiebok. Som et symbol på menneskenes trofasthet til området ligger middelalderkirken på platåets høyeste punkt, fremdeles i aktiv bruk. Omkring ligger tradisjonsrike gårder med noe av Bærums beste dyrkingsjord. Det mosaikkformete landskapet, med åkre, beiter, skog og vann, har et rikt dyreliv, ikke minst av fugl. Og mer enn 600 plantearter er registrert! For tusener av mennesker er Tanumplatået et verdifullt rekreasjonsområde – i gangavstand.

I mange tiår har det vært diskusjoner om den langsiktige arealdisponeringen av dette landskapet. Bit for bit er blitt tatt til utbyggingsformål. Flere fredningsforslag har vært fremsatt, senest i 2008 da Naturvernforbundet i Bærum, NOA og Tanum Vel foreslo landskapsvern.

Denne boka er ikke en debattbok, men en dokumentasjonsbok. Grunneiere, velene, historikere, arkeologer og biologer har gått sammen om å presentere områdets mange verdier. Målet er å gi en hyllest til dette verdifulle kulturlandskapet. Forordet er skrevet av Bærums ordfører. Boka er gjennomillustrert av naturfotograf Svein Holo.

Bokhandlere i Asker og Bærum

  • Høvik Bok & Papirhandel A/S. Høvik Senter. Mandag-fredag 10-18. Lør 10-16.
  • ARK Asker sentrum. Mandag-fredag 9-18. Lør 9-16.
  • ARK Holmen Senter. Mandag-fredag 10-20. Lør 9-18.
  • ARK Kolsås Senter. Mandag-fredag 10-18. Lør 10-16.
  • ARK Sandvika sentrum. Mandag-fredag 9-18. Lør 9-16.
  • ARK Sandvika Storsenter. Mandag-torsdag 10-21. Fre 10-20. Lør 10-19.
  • Pris kr 350,- per stk. som betales i bokhandelen.

Utsalgssteder/hentepunkter etter avtale

-Svein Holo, Holoveien 24, 1341 Slependen. Tlf. 911 02 966

-Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Kontoret på Søndre Sandås. Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann. Kontaktinfo: Tlf. 22 38 35 20 / noa@noa.no

Pris kr 350,- per stk. Vi aksepterer Vipps, kort og kontantbetaling.