Et gjensyn med Stormåsan og Trygdalsmåsen

Det var påskeføre i Lillomarka på vinterens sekretariatstur. NOAs ansatte fikk et gjensyn med de nå restaurerte myrene i Lillomarka, og gleder seg til å følge utviklingen videre.

Siden sist befaringstur høsten 2021 har det skjedd store ting på Stormåsan og Trygdalsmåsan. Der myrene tidligere var dekket av en skog med stort sett spinkle furuer, og lyng, var det nå en stor, åpen, snødekket myrflate. Noen større furuer sto igjen, disse kan ha stått siden før myra ble grøfta, og er en naturlig del av myra.

Flere av furuene var ringbarket forskjellige steder på stammen. Ifølge Bymiljøetaten er dette gjort for å starte prosessen med å lage stående død ved i forskjellige dimensjoner. Død ved er viktige leveområder for sopp og insekter, men desverre noe det er lite av i Oslomarka, spesielt døde furutrær. Derfor er dette viktige bidrag til de lokale økosystemene i marka.

To ringbarkede furuer på Stormåsan, Lillomarka. Foto: NOA

Les mer:

Myrrestaureringen i Lillomarka fortsetter

Slik restaurerer vi myr – film fra Bymiljøetaten

Om død ved og dødvedinnhold – Artsdatabanken