Etterlysning bilder!

Har du bilder fra Nordmarksplassene Svartor, Blankvann, Finnerud og Slagtern tatt før år 1990? Da trengs de nå!

Gjennom 10 år har Oskar Puschmann ved Institutt for Skog og Landskap gjort en pionerinnsats for å vise endringene i det norske landskapet som følge av omleggingene innen landbruket. Billedpar med ett fra 1950-tallet og ett tatt i dag viser med tydelighetgjengroingen av kulturlandskapet og hva som er i ferd med å gå tapt.

Nå har Oskar fått i oppdrag å dokumentere endringene i samtlige av landets 22 utvalgte kulturlandskap.Og blant disse er de fire Nordmarksplassene. Oskar trenger eldre bilder av disse fire plassene, slik at han fra i høst og fram til neste sommer kan oppsøke plassene for å gjenfinne fleste mulig av fotoståstedene  til gamle innsendte bilder og refotografere samme motiv slik det ser ut i dag.

Har du eldre bilder fra disse plassene, send dem enten til NOA eller til Oskar direkte:

 e-post osp@skogoglandskap.no eller

Skog og landskap ved Oskar Puschmann,

Postboks 115, 1431 Ås.

For å illustrere teknikken, har vi fått lov å bruke ett av Oskars billedpar med tilhørende tekst som berører vårt arbeid sterkt – ødeleggelsen av en eventyrskog, og barns opplevelse av tapet:

2012-2014. Eventyrskogen som forsvant. På Finnskogen – et sted i Hedmark.

Barns opplevelser av landskapsendringer er ofte et neglisjert tema når store eller små forandringer skjer i deres hverdag. Barna her hadde hatt sin egen eventyrverden rett bak hytta vår – en skogkrull hvor høye graner kneiste mørkt over digre blokksteiner og ga grobunn for fantasifulle barnesinn. Her hadde sjølveste Homsjøkongen kastet stein etter seterbudeia, og mens han holdt på kom selvfølgelig sola opp og trollet sprakk. Det gjorde nesten barna også da de oppdaget at deres egen eventyrskog var ødelagt. Og da de saklig og informativt ble fortalt at skogbruk er miljøvennlig og at trær må hugges for at vi skal få møbler, papir og plank, ble fortellerstemmen møtt med et oppgitt «Yeah right!» – «De voksne er bare opptatt av penger!», hevdet Jr. indignert. «Det er urettferdig!», sa minsten. «Og kjempedumt både for barna og alle dyra i skogen». Deretter gikk hun og skrev sin frustrasjon ettertrykkelig inn i hytteboka.

Foto & © Oskar Puschmann, Skog og Landskap.