15.mar 2023

Årsmøte i Naturvernforbundet i Asker 2023

Hva: Årsmøte 2023
Når: 15.mar, kl. 19:00
Hvor: Hasselbakken, Asker 2. etasje

Årsmøtet 2023 avholdes onsdag 15 kl 1900 på Hasselbakken, Askerveien 47.

Etter årsmøtet, ca. kl 20, vil Jens Måge innlede om avfall og sirkulær økonomi.

  • Hva skjer i avfalls- og gjenvinningsbransjen?
  • Norge skal bli ledende på sirkulær økonomi og regjeringen varslet en egen handlingsplan i Hurdalsplattformen.
  • Og EU har sirkulærøkonomi-strategien som et hovedtiltak i sin Grønne giv, og peker ut 7 produkter-verdikjeder de skal prioritere.
  • Hvordan ligger vi an?
    Hva er avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i å nå målene?

Jens Måge er fagrådgiver i Avfall Norge

Alle medlemmer i Naturvernforbundet i Asker får innkalling på e-post. Medlemmer som ikke har registrert e-post hos oss oppfordres til å gjøre det. (NiA)

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har holdt eget årsmøte