13.mar 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Asker

Hva:
Når: 13.mar, kl. 19:00
Hvor: Føyka, Asker sentrum

Årsmøtet holdes i Asker skiklubbs lokaler, klubbhuset på Føyka (miljørommet 2. etasje)

Medlemmer vil få tilsendt innkalling på e-post, dette blir sendt to uker før møtet. Dersom du ikke har registrert e-post, men har oppgitt telefonnummer, kan du gå inn på Min side og legge inn e-post. Du kan også melde inn e-post og telefon til medlem@naturvernforbundt.no

Etter årsmøtet, ca kl 20 vil det bli et faglig innslag med tema Oslofjorden. Asker har den lengste kystlinja i Indre Oslofjord. Fjorden og strandsonen er en viktig miljøutfording for kommunen.

Ingvild Tandberg i vannområde Indre Oslofjord Vest vil fortelle om status for tilstanden i indre Oslofjord, status for arbeidet med helhetlig plan for Oslofjorden i kommunene rundt fjorden, samt hvordan dette henger sammen med vannforskriften og nasjonale vannforvaltningsplaner (EU’s vanndirektiv).

Det vil også bli presentert hva Fjordgruppa i NOA arbeider med.

Alle velkomne!