10.jan 2023

Møte i Markagruppa

Hva: Møte i Markagruppa
Når: 10.jan, kl. 18:00
Hvor: Søndre Sandås, Sognsveien 231, Oslo

Markagruppa jobber med systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka, og for at revisjonen av Markaforskriften harmoniserer med Markalovens formålsparagraf og markaorganisasjonenes krav til forbedringer. Gruppa jobber aktivt for å stanse hogst i verdifulle skogområder og å dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard.