08.nov 2023

Møte i Markagruppa

Hva: Møte
Når: 08.nov, kl. 18:00
Hvor: Søndre Sandås, Sognsveien 231

Sti ved Frønsvollen. Nordmarka høst 2022.Maria Andersen

Markagruppa jobber med systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka, og for at revisjonen av Markaforskriften harmoniserer med Markalovens formålsparagraf og markaorganisasjonenes krav til forbedringer.

Gruppa jobber aktivt for å stanse hogst i verdifulle skogområder og å dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard.

For mer informasjon send en mail til bjanfa@gmail.com.