16.aug 2023

Myrslått med ljå på Svensrud

Hva:
Når: 16.aug, kl. 18:00
Hvor: Svensrud i Asker

Myrslått på myra ved Svensrud nord for Semsvannet.

Fra myra ved Svensrud i Asker

Tidspunkt: onsdag 16. august kl 18-21

Sted: Svensrud nord for Semsvannet i Asker

Atkomst:

Via Holtsmarks vei og Tveiter kan man sykle nesten fram til myra.

Med bil: kjør til Sem og parker ved på utfartsparkeringen øst for NaKuHel, eller ved bommen i Holtsmarks vei ved Semsvannet. Det er mulig å gå begge veier rundt vannet (ca 30 min).

Fra NaKuHel følg veien til plassen Hajem. Videre langs turveien rundt plassen til du kommer til en inngjerdet slåtteeng (NiA). Følg blåmerket sti rundt enga og videre stien opp til høyre (mot Gupu), gå ca 300m. Kryss elva på en smal bro. Enga ligger tett ved elva, ca 100 m fram.

Fra P-plass i Holstmarks vei, følg denne veien til Tveiter. Gå/sykle rundt låven og følg traktorvei (blåmerket et stykke) mot nord-øst langs jordene til husmannsplassen Svensrud. Slåtten ligger 100 m øst for Svensrud, gå rundt jordet.

Det er mye vann på myra i år, så støvler er nødvendig.

Arbeidet blir å slå myra med ljå og rake sammen gresset. Gresset blir lagt til side, og vi vil også rydde og klippe kratt i området.

Vi har raker, høygafler og ljåer, men ta gjerne med eget utstyr.

Les også forvaltningsplanen for Semsvannet landskapsvernområde (s. 96)

Enkel servering.

Alle interessert er velkomne! Ingen påmelding.

Kontakt: NiA

Noen linker til slått: