30.aug 2023

Vilje til vern av natur- og kulturverdier?

Hva: Åpent møte
Når: 30.aug, kl. 18:00 – 21:00
Hvor: Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika

Åpent møte med politikerne i Bærum

Kleven gårdTrond Taugbøl

Kleven gård er en eldre husmannsplass på Bekkestua. Gården er registrert som bevaringsverdig kulturmiljø.

Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen og Naturvernforbundet i Bærum inviterer til et åpent møte om utviklingen av Bærum 30. august.

Det er ikke så lenge til lokalvalget 11. september, og vi ønsker at flest mulig skal stemme på politikere som vil bevare natur og kulturverdier. På det åpne møtet 30. august kan du stille spørsmål direkte til politikerne.

Lokalpolitikerne har ansvaret for arealpolitikken i Bærum, og har dermed ansvar for å ta vare på naturen vår og for det lokale kulturvernet. Hvordan stiller partiene seg i spørsmål om vern av våre viktige natur- og kulturverdier?

Det blir korte innledninger fra arrangørene, før vi gir ordet til et politikerpanel. Målet er å få frem de ulike partienes ståsted. Etterpå blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. 

Alle partiene i kommunestyret er invitert, og nesten alle har svart at de kommer.

Tid: Onsdag 30. august kl. 18.00 – 21:00
Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika
Gratis adgang, enkel bevertning

Velkommen til et spennende møte!