Eventyrskogregistrering igangsatt i Østmarka

Etter 3 år med registrering av Markas siste eventyrskoger, er turen nå kommet til Østmarka. 12. mai ble det gjennomført kurs for de første registrantene i området Haukås – Krokvann. Naturvernforbundet ønsker kontakt med enda flere registranter, slik at hele registreringsarbeidet kan avsluttes i løpet av 2005.

På registreringsturen fikk deltakerne innsyn i metoden og en bakgrunn for hvorfor NOA registrerer de mest opplevelsesrike områdene i Marka. på turen var vi innom områder av høyeste kvalitet, men også mer triviell områder.

Arbeidet i Østmarka vil starte med områdene i Oslo kommunes eie, og resultatene vil bli spilt inn tl det pågående arbeidet med å lage en ny flerbruksplan for kommuneskogene.

For å komme i havn trenger vi flere registranter, sier leder i Markagruppa, Sigmund Skeie. Defor inviterer vi alle interesserte til å ta kontakt med NOA via e-post: gjermund@noa.no