Fare for rasering av biologisk oase

Den skogbevokste lunden mellom Kirkeveien 26 og 32 i Ski står i fare for å forsvinne

Dette området består av høye løvtrær med viltvoksende kratt og har fått utvikle seg fritt i mange år.
Nå planlegges det både en tilførselsvei gjennom området, en ny plass for flytting av et fredet hus i Kirkeveien 26 og restaurering av en kunstig dam som var der tidligere. Da blir det ikke mye igjen av skogområdet. Gjennom de siste 15 år er det registrert 78 fuglearter i og omkring biotopen. Nå i vinter er det blant annet observert en stor flokk med stjertmeis.

Naturvernforbundet har sendt brev til kommunen om saken og bedt om å bli holdt orientert om framdriften.

Bilde av stjertmeis @copyright Jan Erik Røer