Felles bekymringsmelding for Jølsen næringspark

Nå planlegges enda et knuseverk ved Jølsen. Felles bekymringsmelding fra mange organisasjoner er sendt Statsforvalteren.

Jølsen næringspark ble i sin tid (2008) regulert til lett industri, men gradvis har virksomheten vokst i omfang og utstrekning.  Nå mener vi det er på tide at myndighetene setter stopp. Dagens virksomhet fører til store miljøbelastninger av både støy og støv samt årlige brudd på utslippstillatelsen til vann. Og det i et område som er omkranset av nasjonale og internasjonale verneområder! 

En felles bekymringsmelding fra en rekke organisasjoner og naboer er innsendt der vi sterkt oppfordrer offentlige myndigheter til å skru på bremsen og revurdere tillatelsene for virksomheten.