Fjordbyparken er fortsatt aktuell for Filipstad

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Vest har i over ti år arbeidet for å fremme et grønt alternativ for utvikling av Filipstad og Frognerstranda. Vi har samarbeidet med Oslo Byes Vel, Oslo Velforening, Ruseløkka/ Skillebekk beboerforening og Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Niels Torp Arkitekter AS og arkitekt Arne Sødal har tegnet ut det grønne alternativet, kalt Fjordbyparken.

Store svakheter i byrådets forslag
Byrådet fremmet tidligere i år forslag for områderegulering av Filipstad. Forslaget har to store svakheter: Fergeterminalen som benyttes av Color Line skulle fortsatt ta opp et stort areal på Filipstad og gjøre det umulig med en sammenhengende grønn korridor langs fjorden. Dessuten skulle Operatunnelen skulle forlenges til Hjortnes, og en over 40 meter bred forlengelse av Ring 1 skulle gå tvers gjennom den nye bydelen. Av sikkerhetsmessige grunner vil denne tunnelen gjøre det umulig i framtida å legge lokk over E-18 langs Frognerstranda og dermed skape en grønn forbindelse mellom Filipstad og Bygdøy.

Flytting av fergeterminalen?
Dessverre fikk byrådspartiene og Venstre i juni flertall i bystyret for å vedta byrådets områderegulering, samt reguleringsplan for E-18 og Ring 1. Men Venstre stilte som betingelse at flytting av fergeterminalen skulle utredes. Denne utredningen er nå satt i gang. Niels Torp fikk nylig et stort oppslag i Aftenposten der han viste tegninger av Filipstad der fergeterminalen er flyttet. Forhåpentligvis vil bystyret vedta at fergeterminalen skal flyttes. 

En bedre løsning for E-18 og Ring 1?
Flytting av fergeterminalen gjør det enda mer aktuelt å se på andre løsninger for E-18 og Ring 1. Byrådets forslag ble for noen år siden kostnadsberegnet til hele 2,8 milliarder kroner. I Fjordparken vil  E-18 og Ring 1 gå som i dag, men heving av terrenget i østre delen vil gjøre det mulig med et lokk de første par hundre meterne for å hindre at veien blir en barriere. Så kan veien gå i dagen noen hundre meter innebygget av næringsbebyggelse. Denne løsningen vil gjøre det mulig å frigjøre Frognerstranda fra E-18 i framtida. 

Bortimot 2 milliarder kroner å spare?
Byrådet og Plan- og bygningsetaten (PBE) hevdet i sitt forslag til byutviklingskomiteen at Fjordbyparkens løsning for E-18 og Ring 1 ville bli 200 millioner kroner dyrere enn forslaget som nå er vedtatt. Dette kunne ikke stemme. Naturvernforbundet engasjerte derfor det anerkjente konsulentfirmaet Rambøll til å foreta en overordnet kostnadsberegning av vårt forslag. Med innarbeiding av kommentarer fra PBEs konsulent viser Rambølls kostnadsberegning at vårt alternativ vil koste ca. 1,1 milliarder kroner. Med prisjustering av kostnadsanslaget for byrådets forslag vil det altså bli bortimot 2 milliarder kroner å spare for å realisere Fjordbyparkens løsning for E-18 og Ring 1. I tillegg vil Frognerstranda kunne blir et attraktivt grøntområde i framtida. Bytutviklingskomiteen ble faktisk ført bak lyset av byrådet og PBE, og bystyrets vedtak ble fattet på feil premisser. Konsulentfirmaet Asplan Viak har på oppdrag fra Naturvernforbundet i tillegg beregnet en rekke samfunnsøkonomiske gevinster ved å realisere Fjordbyparken.

En grønn gave til Oslo
Vil vil fortsatt følge opp områdereguleringen av Filipstad. Visjonen om å binde sammen byen og fjorden ved å knytte sammen den lokale parken Tinkern og et sammenhengende grøntområde langs fjorden fra Tjuvholmen til Bygdøy har fått stor oppslutning, og det er motiverende!