Flaggermusforskning i Nittedal

Ved hjelp av radiosender og datainnsamling vet vi i dag mer om flaggermus som lever i Nittedal.

flaggermus
Flaggermus er det eneste pattedyret som kan fly ved å slå med vingene. Foto: Jeroen van der Kooij.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Norsk zoologisk forening (NZF) har de to siste årene hatt en omfattende forskning på flaggermus i Nittedal. Dette har vi kunnet gjøre takket være hjelp og støtte fra blant annet både hus- og jordeiere.

Om undersøkelsene

Undersøkelsesområdet strekker seg fra Glitre i nord til Li bru i sør. Dalbunnen og området opp mot Romeriksåsen. Vi har satt radiosender på fem forskjellige flaggermusarter og undersøkt jaktområder og viktige flykorridorer for flaggermus. I tillegg har vi lokalisert og overvåket ynglekolonier for disse arter og har forsøkt å finne frem til overvintringssteder.

Arbeidet har resultert i to mastergrader og enda to mastergrader vil bli fullført i 2019 og 2020. I 2018 har èn forsker og to studenter fra Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU) deltatt i undersøkelsene. Dette arbeidet vil resultere i to mastergrader. Forskningen er enestående i sitt slag og erfaringene herfra vil ha konsekvenser for forvaltning av flaggermus i hele Norge.

På et møte i Nittedal ga vi et innblikk i våre forskningsresultater og en kort innføring i flaggermusenes betydning i økosystemet, flaggermusenes biologi, samt å peke på strukturer og arealer som er viktige for flaggermus. Ansatte fra NMBU og NTNU, tidligere og nåværende mastergradsstudenter, samt undertegnede var til stede for å formidle forskningen.

Skrevet av: Jeroen van der Kooij

Lenker