Folketog til forsvar for Ekebergskogen

Lørdag gikk flere hundre mennesker (300 iflg. Kveldsnytt) og noen dyr i tog gjennom vakker vårskog på Ekeberg. De demonstrerte mot skulpturpark og kommersialisme i den gamle skogen. NOA stilte opp med plakater og våre egne lokale ungdommer var blant arrangørene.

Appeller og sang og andre kunstneriske innslag sto på programmet før toget beveget seg gjennom skogen ned til Ekebergresturanten. Her ble det sunget tradisjonsrike sanger som ”jeg gikk en tur på stien” og ”No livnar det i lundar”, men også ropt høyt til forsvar for skogens rike liv. Demonstrantene ønsker å bevare skogen til ulike typer friluftsliv, trim, riding og stille naturopplevelse. Skogen er særskilt vakker med sine mektige gamle trær. Den inneholder et usedvanlig fugleliv og det er også en sammensatt og vakker flora og enkelte sjeldne sopper. Da toget gikk gjennom skogen var skogbunnen dekket av hvitveis, gaukesyre og skogfioler – og liljekonvallene og andre konvaller springer snart ut.

Natur og Ungdoms lokale leder, Natalie Ekroll, holdt en tankevekkende appell hvor hun sa at ”skogen er vakker nok i seg selv og det er så utrolig unødvendig med skulpturer. Man får en utrolig ro av å gå i urørt skog”. Natalie minnet også om ”at med økende CO2 – utslipp må vi bevare de grønne lungene i Oslo. Jeg håper at mine barn og barnebarn og mange mange barn kan få bruke Ekebergskogen”, avsluttet hun.

Det var flest voksne men også barn og unge med i toget, blant annet noen av dem som bruker skogen aktivt i dag til å ri. Hester og hunder deltok da også i toget. Norsk ornitologisk forenings leder, Håkan Billing, registrerte fugler underveis, i den grad det var mulig. Toget gikk stille gjennom skogen, men da det nærmet seg Ekebergresturanten ble det til høye rop og sang. Vel tilbake ved utgangspunktet fortsatte det med sanger og taler en stund til. Barnehager og skoler bruker dette skogsområdet mye. Dette er naturens eget klasserom. Dessverre har planleggingen av parken allerede hatt konsekvenser for naturen, da store fjellpartier er rensket for mose, særlig bortover langs det man kaller turdrag. Det er sørgelig å se men naturen klarer forhåpentligvis å gjenopprette det med tiden. De viktigste verdiene er der fortsatt og må vernes for all framtid, var budskapet til Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen og alle andre i folketoget denne vakre dagen i mai og dette ble også formidlet til Tv-stasjonene som var til stede.

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen