For naturen og for oss – et informativt hefte om naturmangfold generelt, og i Bærum spesielt

2010 var det internasjonale naturmangfoldåret og Naturvernforbundet i Bærum markerte dette ved å utgi et informativt hefte om naturmangfold generelt og i Bærum spesielt. Vårt ønske er at naturmangfoldet skal forvaltes på en slik måte at også fremtidige generasjoner kan oppleve storfugl i skogen, oppdage salamandere i dammen eller fiske ørret i Sandvikselva. Med dette heftet ønsker vi å bidra til en større forståelse av begrepet naturmangfold, vi ser nærmere på hvorfor naturmangfoldet forsvinner og hva vi kan gjøre for å bevare det.

Heftet er distribuert til vår medlemmer, til kommunestyremedlemmene og deres vararepresentanter, til kommuneadministrasjonen og til velforeningene gjennom Bærum Velforbund.

Du kan bestille heftet hos vår sekretariatsleder Bjørn Frodahl,  e-post frodahl@online.no eller tlf. 92452000 . Heftet koster kr. 50.

Heftet er også tilgjengelig i PDF-format her.

Oppdatert 2011.06.04.