Førdefjordsøksmålet

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelsen til dumping av opptil 170 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Gjennom søksmålet ønsker vi å hindre sjødeponi i Førdefjorden og styrke naturens rettsvern.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EU-direktiver. Den 18. september 2023 kommer saken opp for tingretten.

Ifølge lovverket skal man ha en plan for håndtering av avfall, når man driver med gruvedrift. Man skal redusere avfallsmengden til et minimum, hindre skade på miljøet og sikre at ressurser ikke går til spille. Dette skal være en integrert del av prosessen, helt fra starten. Dette ble ikke gjort. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv.

Naturen kan ikke brukes som avfallsplass

Dumping av gruveavfall i Førdefjorden vil ramme livet i fjorden hardt. Førdefjorden er en artsrik fjord med store naturverdier. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, som har et særskilt vern som nasjonal laksefjord. Gruveavfallet som skal dumpes i fjorden inneholder store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier. Området hvor deponiet er planlagt, er et viktig område for den truede kysttorsken. Førdefjorden har en rik bunnfauna, og det lever flere rødlistede og fredede arter i fjorden, som har gitt livsgrunnlag for folk i flere tusen år. I dag er Førdefjorden viktig for naturbaserte næringer som sjømatnæringen, laksefiske og turisme.

– Vi står i ei omfattande natur- og klimakrise som alle må ta innover seg. Å dumpe enorme mengder gruveavfall i reine, fiskerike Førdefjorden, full av evig sjølvfornyande matressursar, er å sage av greina vi sit på, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Søksmålet handler om mer enn å redde en umistelig fjord. Fjordsøksmålet skal også bidra til bedre rettssikkerhet for alle fjorder, elver og vann i Norge. 

Førdefjorden trenger din hjelp

Det er flere ting du kan gjøre for å støtte Fjordsøksmålet og kampen om en ren Førdefjord:

  •  Vipps et valgfritt beløp til #13042. Gave kan også overføres direkte til konto 5082.05.66715.
  • Du kan også sende SMS med kodeord NATURGAVE RENFJORD til 2377 for å støtte med 200 kr.
  • Det er også opprettet en spleis for Fjordsøksmålet. Den finner du HER.

Alle inntekter er øremerket Førdefjordsøksmålet.

16. september (kl. 15.00-19.00) er det Kick-Off for Fjordsøksmålet! Det vil foregå på SALT art & music, Langkaia 1, 0150 Oslo. Det blir salg av mat, lotteri til inntekt for Fjordsøksmålet (med flotte premier!), og kulturelle og faglige innslag for hele familien. Arrangementet er åpent for alle som er interessert og engasjert i fjorden.

 11. – 17. september er den nasjonale strandryddeuken. Da vil tusenvis av frivillige rydde strendene for plast. Du kan være med og rydde ditt lokale vassdrag, innsjø, fjord eller strand.

18. september starter rettssaken i Oslo tingrett. Vi vil holde på i ti dager. Du kan følge med på fjordsøksmålet, på nettsiden Fjordsoksmalet.no

Støtt søksmålet og bli med i kampen for rent vann, frisk fisk og en natur vi og kommende generasjoner kan få gleden av. Støtter du Fjordsøksmålet, står vi sterkere i retten. Sammen kan vi redde fjorden!