Foredrag om naturrestaurering av Astrid Brekke Skrindo

Tirsdag 5. mars kl 19:30 på Bekkestua bibliotek

pike i blomsterengSiri Lie Olsen

Astrid Brekke Skrindo forsker på
naturrestaurering og arealinngrep i NINA.

FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også reparere det som er ødelagt.

Tap av natur er løftet høyt opp på dagsorden. I Bærum har vi et av Norges rikeste biologiske mangfold. Mange sjeldne og truede naturtyper og arter finnes her. Dette forplikter.

Arealtap og arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet, men likevel fortsetter vi å bygge ned naturen. Nå er det tiden inne for å beskytte og gjenopprette viktig natur. Norge har sluttet seg til FNs naturavtale, som sier at alle land skal bidra til å nå målet om å restaurere 30 prosent av forringede og ødelagte økosystemer.

Hvordan restaurere ødelagt natur?

Å restaurere natur betyr å gjenopprette og forbedre økologisk tilstand og naturverdier i områder som er forringet eller ødelagte. Men er all natur restaurerbar? Og hvordan kan Bærum utvikle en fremtidsrettet kommune og samtidig restaurere ødelagt natur?

For å få vite mer om dette viktige temaet, har Naturvernforbundet i Bærum (NiB) invitert forsker Astrid Brekke Skrindo fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) til å holde et foredrag om naturrestaurering: «FNs naturavtale – hvordan restaurere 30 prosent ødelagt natur?»

Astrid har blant annet en Dr.grad i naturrestaurering fra NMBU og er i dag forsker på naturrestaurering og arealinngrep i NINA. Hun har jobbet med naturmangfold og naturrestaurering i mange år og er en svært engasjerende foredragsholder.

Foredraget holdes tirsdag 5. mars kl 19:30 på Bekkestua bibliotek, rett etter NiBs årsmøte, og er åpent for alle.

Velkommen!