Forslag til opprettelse av hummerfredningssoner i Bærum kommune, Viken

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) oppfordrer Bærum kommune tilå tainitiativ overfor Fiskeridirektoratetog slik gjøre oss i stand til å bevare og styrkehummerbestandeni indre Oslofjord også for fremtiden. Les helle innspillet her.