Forsøpling i skogen

Det er fint at mange bruker skogen, men ikke at de lar søppel ligge igjen

Flere av skogområdene i Nordre Follo ligger tett opp til boligområder. Det betyr at mange, også skoler og barnehager, bruker områdene. Det er bra. Men når det settes opp gapahuker og hengekøyer av plast som blir stående i flere år til plasten går i oppløsning, er dette et problem. I tilknytning til gapahukene og hengekøyene legges det også igjen annen søppel.

Vi har registrert dette både nedenfor Ekornrud barnehage og på Kantoråsen. Ved Ekornrud er dette et viktig naturområde, det ligger i randen av lokaliteten Nordre Gjersjølia, som har høyeste verdi i registreringen av naturtyper

Forsøpling nedenfor Ekornrud barnehage:

Vi har sendt brev til kommunen uten å få svar, og vil følge opp videre både med kommune og de som har satt opp gapahukene i sin tid.