Forsvarets sviktende planlegging av nye radaranlegg har ført til store naturinngrep ved Gyrihaugen

Tirsdag 11. juli meddeler Forsvaret i en pressemelding at Gyrihaugen skrinlegges som ny lokasjon for radaranlegg. Det til tross for at etableringen av en ny 2 kilometer adkomstvei og sprengningsarbeid på topp-platået allerede er gjennomført.

Naturvernforbundet og andre interesseorganisasjoner har ingen mulighet til å ettergå Forsvarets vurderinger av hvilke lokasjoner som egner seg i et heldekkende nett av radaranlegg i Norge. Forsvaret har stor frihet i valg av lokasjoner, blant annet gjennom unntak fra Markalovens byggeforbud.

Derfor er det særskilt viktig at Forsvarets beslutninger som innebærer naturinngrep er basert på riktige og fullstendige analyser.

NOA har hatt et godt samarbeid med Forsvarsbygg og Markaorganisasjonene for å minimere naturinngrepene ved etablering av ny adkomstvei og radaranlegg på Gyrihaugen.

Til tross for de hensyn som er tatt i anleggsarbeidet, er terrenginngrepene omfattende og irreversible. Blant annet er en svært viktig naturtype gjennomskåret av den nye veitraseen.

– Det er leit og betenkelig at naturødeleggelsene ved Gyrihaugen – i et høyt verdsatt turområde – nå viser seg å være helt unødvendig, sier styreleder i NOA, Nikolai Norman.

Vi finner det sterkt beklagelig at det er gjennomført omfattende naturinngrep i et av Oslomarkas høyt verdsatte turområder uten tilstrekkelig kunnskap om lokasjonen sin egnethet. Testene som ifølge Forsvaret nå viser at Gyrihaugen «ikke kan brukes for plassering av radarene», burde ha blitt foretatt før anleggsarbeidet ble iverksatt.

Oppdatering i saken:

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune har nylig bestemt at de utsetter videre behandling av saken til våren. Da skal det gjennomføres en befaring i området, før det bestemmes om kommunen skal trekke tilbake dispensasjonen som ble gitt til Forsvaret og om det skal kreves tilbakeføring av hele eller deler av naturinngrepene.

Les protokollen fra møtet der saken ble behandlet her.